Vivenda

Grupo de traballo para abordar a emerxencia social no relativo ao dereito á vivenda e aos servizos básicos, así como no relativo á problemática do senfogarismo derivada da crise do COVID-19 na cidade.

Queres colaborar con este grupo? Cubre o formulario!


URXENTE!

A raíz da crise do COVID19 e sobre todo nas últimas semanas, están a chegar aos GAM moitos casos de veciños e veciñas que están quedando sen habitación e corren o risco de ficar na rúa. 

Fronte a iso, facemos unha chamada á solidariedade comunitaria. Tes unha habitación libre? Bótanos un cabo!